Datum
23.10.20193gang & Trans-Inter-Stamm
06.11.20193gang & Jassgruppe & Lesbenstamm
20.11.20193gang & Trans-Inter-Stamm
04.12.20193gang - Fondue-Abend & Jassgruppe & Lesbenstamm
18.12.20193gang & Trans-Inter-Stamm
15.01.20203gang
29.01.20203gang
12.02.20203gang
26.02.20203gang
11.03.20203gang
25.03.20203gang
08.04.20203gang
22.04.20203gang
06.05.20203gang
20.05.20203gang
03.06.20203gang
17.06.20203gang
01.07.2020Kein 3gang Noch offen, ob 3gang in Villa Stucki abgehalten werden kann
15.07.2020Kein 3gang Noch offen, ob 3gang in Villa Stucki abgehalten werden kann
29.07.2020Kein 3gang Noch offen, ob 3gang in Villa Stucki abgehalten werden kann
12.08.2020Kein 3gang Noch offen, ob 3gang in Villa Stucki abgehalten werden kann
26.08.2020Kein 3gang Noch offen, ob 3gang in Villa Stucki abgehalten werden kann
09.09.2020Kein 3gang Noch offen, ob 3gang in Villa Stucki abgehalten werden kann
23.09.2020Kein 3gang Noch offen, ob 3gang in Villa Stucki abgehalten werden kann
07.10.2020Kein 3gang Noch offen, ob 3gang in Villa Stucki abgehalten werden kann
21.10.2020Kein 3gang Noch offen, ob 3gang in Villa Stucki abgehalten werden kann
04.11.2020Kein 3gang Noch offen, ob 3gang in Villa Stucki abgehalten werden kann
18.11.2020Kein 3gang Noch offen, ob 3gang in Villa Stucki abgehalten werden kann
02.12.2020Kein 3gang Noch offen, ob 3gang in Villa Stucki abgehalten werden kann
16.12.2020Kein 3gang Noch offen, ob 3gang in Villa Stucki abgehalten werden kann